Strona główna Plan zajęć Podręczniki Sukcesy Pracownicy Projekty unijne Pamiętamy


wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 1 2 3
4 5 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24
31
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 7
8 9 11 12 13 14
21
28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
4 5 6 7 8
9 10 12 13 14 15
16 17 21 22
24 25 26 27 28 29
- - - - - -
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 5 6
12 13
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -


Oferta edukacyjna Szkoły Policealnej Nr 2


Technik architektury krajobrazu

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Charakteryzować prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty kształtowania krajobrazu.
 • Rozpoznawać kierunki historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu.
 • Wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną.
 • Określać właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów.
 • Charakteryzować podstawowe budowle architektury krajobrazu.
 • Klasyfikować rośliny ozdobne ze względu na właściwości biologiczne wymagania środowiskowe i wartości użytkowe.
 • Oceniać jakość i walory dekoracyjne roślin ozdobnych oraz możliwości ich zastosowania w urządzaniu terenów zieleni.
 • Określać zasady projektowania krajobrazu miejskiego podmiejskiego i wiejskiego.
 • Wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych.
 • Projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz.
 • Planować i wykonywać prace związane z urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni.
 • Użytkować maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni.
 • Prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy w zakresie niezbędnym do zdobycia prawa jazdy kategorii T (dla chłopców).
 • Stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej.
 • Prowadzić uproszczoną rachunkowość.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
 • Dobierać i stosować specjalistyczne programy komputerowe.
 • Rozwiązywać problemy w sposób twórczy.
 • Samodzielnie podejmować decyzje.
 • Skutecznie komunikować się z innymi uczestnikami procesu pracy.
 • Kierować zespołem pracowników,
 • Stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy.
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Poszukiwać miejsca pracy w gospodarce rynkowej jako samodzielny przedsiębiorca lub pracownik najemny.
 • Korzystać z różnych źródeł informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej oraz z doradztwa specjalistycznego.
 • Posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych.
 • Organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
 • Prowadzić działalność gospodarczą.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych.
 • Udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
 • Kierować zespołem pracowników.
 • Korzystać z różnych źródeł informacji.Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.21 - semestr IV
 • Kwalifikacja RL.22 - semestr VII


Kwalifikacje - Technik architektury krajobrazu
Kwalifikacja RL.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;
 • określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;
 • wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;
 • dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;
 • ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
 • przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;
 • przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;
 • przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.


2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;
 • przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;
 • przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;
 • wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu;
 • opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
 • projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;
 • planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;
 • opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
 • planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;
 • dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;
 • posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;
 • przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;
 • wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;
 • dobiera metody nawadniania roślin;
 • rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;
 • projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.Kwalifikacja RL.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
 • dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;
 • dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;
 • wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;
 • wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;
 • opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;
 • dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.


2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;
 • planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;
 • dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;
 • posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;
 • wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;
 • planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;
 • rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.


Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Biologia - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Prace w obiektach architektury krajobrazu
4
7
4,5
-
15,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
21. Obiekty małej architektury krajobrazu
-
-
6
3
9
22. Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
-
-
1
-
1
23. Język angielski zawodowy
-
-
1
-
1
24. Przepisy ruchu drogowego kategorii T
-
-
1
-
1
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
25. Projekty obiektów architektury krajobrazu
-
4
3,5
2
9,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
26. Podstawy architektury krajobrazu
1
-
-
-
1
27. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
4
8
-
-
12
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
28. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
29. Religia
2
2
2
2
8
Technik BHP

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
 • stosuje zasady normalizacji;
 • optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
 • posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
 • przestrzega zasad kultury i etyki;
 • jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
 • potrafi planować działania i zarządzać czasem;
 • pprzewiduje skutki podejmowanych działań;
 • ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • jest otwarty na zmiany;
 • stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
 • aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzega tajemnicy zawodowej;
 • negocjuje warunki porozumień;
 • jest komunikatywny;
 • stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
 • współpracuje w zespole.
 • planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
 • monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;/li>
 • wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 • stosuje metody motywacji do pracy;
 • komunikuje się ze współpracownikami.
 • określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;
 • określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;
 • wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;
 • przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
 • charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;
 • dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
 • określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
 • określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;
 • określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
 • posługuje się rysunkiem technicznym;
 • posługuje się terminologią związaną z eksploatacją obiektów technicznych;
 • rozpoznaje zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej i reaguje na nie;
 • rozpoznaje zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych i transportowych i reaguje na nie;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Kwalifikacje - Technik BHP

Kwalifikacja MS.12 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy


1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawna określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczeń/Kursant:
 • określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych;
 • ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy;
 • formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.


2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy

Uczeń/Kursant::
 • odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej;
 • wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika;
 • ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
 • dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności psychofizycznej;
 • charakteryzuje rolę narządów zmysłów w odbiorze informacji;
 • określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy;
 • opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko;
 • posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy.


3. Ocenianie ryzyka zawodowego

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
 • rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
 • identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne;
 • wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy;
 • ocenia poziom ryzyka zawodowego;
 • wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
 • sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń.


4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych;
 • ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
 • sporządza dokumentację powypadkową;
 • określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczeń/Kursant:
 • określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych;
 • analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;
 • określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
 • stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkoleń osób dorosłych;
 • opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja MS.12 - semestr III
Plan nauczania


L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Fizyka - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Pracownia budownictwa ogólnego
-
4
-
-
4
21. Pracownia dokumentacji technicznej
3
2
-
-
5
22. Pracownia zbrojarsko-betoniarska
-
7
3
-
10
Przedmioty zawodowe teoretyczne
23. Budownictwo ogólne
4
2
-
-
6
24. Dokumentacja techniczna
2
1
-
-
3
25. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
1
-
-
1
26. Technologia zbrojarsko-betoniarska
-
2
3
-
5
27. Język angielski zawodowy
-
-
-
1,5
1,5
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
28. Pracownia organizacji robót budowlanych
-
-
4
-
4
Przedmioty zawodowe teoretyczne
29. Organizacja robót budowlanych
-
-
4
-
4
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
30. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
-
-
-
2,5
2.5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
31. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
-
-
3
1
4
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
32. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
33. Religia
2
2
2
2
8
Technik budowy dróg

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Czytać i wykonywać rysunki techniczne elementów konstrukcji budowlanych, dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik drogownictwa.
 • Organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy do robót drogowych i mostowych zgodnie z zasadami organizacji pracy, wymogami technologicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zasadami ergonomii.
 • Interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki budowli, materiałoznawstwa, technologii budowlanej.
 • Organizować i prowadzić roboty związane z budową, remontem, odbudową i utrzymaniem dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Przeprowadzać kontrole stanu nawierzchni dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Ustalać usterki oraz zakres robót naprawczych.
 • Opracowywać procesy technologiczne i harmonogramy robót drogowych i mostowych.
 • Klasyfikować elementy dróg i nawierzchni drogowych.
 • Stosować w racjonalny sposób właściwe materiały do budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Projektować nieskomplikowane drogowe budowle inżynierskie.
 • Projektować nieskomplikowane odcinki dróg.
 • Rozpoznawać grunty i typowe materiały do budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich oraz określać ich właściwości.
 • Świadomie stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.
 • Opisywać zasady prowadzenia ruchu drogowego, sygnalizacji drogowej oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego w czasie trwania robót drogowych.
 • Określać zasady organizacji robót drogowo-mostowych.
 • Oganizować zaplecza budowy.
 • Dokonywać pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wytyczać i niwelować trasy komunikacyjne.
 • Posługiwać się komputerowym programem niezbędnym do wykonywanej pracy, korzystać z literatury technicznej, norm stosowanych w drogownictwie, przepisów budowlanych, katalogów i poradników,
 • Stosować nabytą wiedzę techniczną, prawną i ekonomiczną w zakresie wykonywanej pracy.
 • Interpretować i stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika oraz warunków pracy.
 • Kwalifikować maszyny i urządzenia stosowane do robót ziemnych, drogowych, mostowych i budowlanych, zgodnie z zasadami działania i przeznaczeniem.
 • Oceniać efektywność i celowość stosowania maszyn do robót drogowych i mostowych.
 • Prowadzić ewidencję dróg i drogowych obiektów mostowych.
 • Opracowywać projekty planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
 • Stosować zasady inżynierii ruchu.
 • Podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą.
 • Samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.
 • Komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje.
 • Komunikować się w języku obcym z uwzględnieniem terminologii właściwej dla zawodu.
 • Pracować w zespole i kierować pracą zespołu.
 • Oceniać jakość wykonanej pracy.Inne kwalifikacje - Technik budowy dróg
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji:
BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
lub
w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
BD.23. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.01 - semestr VI
 • Kwalifikacja BD.25 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik budowy dróg
Kwalifikacja BD.01 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

1. Wykonywanie robót ziemnych

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje grunty oraz określa ich właściwości;
 • dobiera metody wykonania robót ziemnych;
 • posługuje się dokumentacją dotyczącą wykonania robót ziemnych;
 • dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z umocnieniem i zabezpieczeniem skarp budowli ziemnych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z odwodnieniem dróg i obiektów mostowych;
 • dokonuje rozliczeń pracy sprzętu i robocizny.


2. Wykonywanie nawierzchni drogowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia elementy pasa drogowego;
 • rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni;
 • posługuje się dokumentacją techniczną dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych i sporządza kosztorysy;
 • dobiera materiały do wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
 • dobiera maszyny i urządzenia do układania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
 • zabezpiecza i oznakowuje roboty prowadzone w pasie drogowym;
 • wykonuje prace związane z transportem oraz składowaniem materiałów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;
 • wykonuje roboty związane z układaniem warstw jezdnych nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych;
 • wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;
 • wykonuje roboty związane z budową nawierzchni obiektów mostowych;
 • wykonuje obmiar robót drogowych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
 • wykonuje roboty związane z remontami oraz utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym nawierzchni dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia jakość wykonania robót drogowych.Kwalifikacja BD.25 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera materiały do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • sporządza harmonogramy robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych;
 • organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje pomiary ruchu drogowego;
 • ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • zabezpiecza i oznakowuje teren robót w pasie drogowym;
 • podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzi dokumentację budowy dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów mostowych.


2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych

Uczeń/Kursant:
 • dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
 • kwalifikuje nawierzchnie dróg i obiektów mostowych do remontu;
 • dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym;
 • organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwację dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych;
 • zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych;
 • planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;
 • prowadzi książki dróg i obiektów mostowych oraz ich dokumentację ewidencyjną;
 • prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów mostowych.


3. Sporządzanie kosztorysów

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 • korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót budowlanych;
 • wykonuje obmiar robót budowlanych;
 • ustala założenia do kosztorysowania;
 • sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
 • stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.


4. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Uczeń/Kursant:
 • przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
 • rozróżnia dokumenty przetargowe;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
 • korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
 • przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową;
 • sporządza oferty na roboty budowlane.
Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Fizyka - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
0,5
1,5
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Pracownia dokumentacji technicznej
2
1
-
-
3
21. Praktyki zawodowe
-
5
-
-
5
22. Roboty ziemne i nawierzchniowe
2
4
2
-
8
Przedmioty zawodowe teoretyczne
23. Budownictwo ogólne
2
1
-
-
3
24. Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych
3
3,5
2,5
-
9
25. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
0,5
0,5
1
26. Język angielski zawodowy
-
-
-
1,5
1,5
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
27. Nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych
-
2
3,5
-
5,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
28. Organizacja robót drogowych i utrzymaniowych
-
1,5
6,5
-
8
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
29. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
-
-
1,5
2,5
4
Przedmioty zawodowe teoretyczne
30. Kosztorysowanie w budownictwie
-
0,5
1
0,5
2
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
31. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
32. Religia
2
2
2
2
8
Technik geodeta

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżniać metody i narzędzia do opracowań geodezyjno – kartograficznych,
 • dobierać metody pozyskiwania danych o terenie w zależności od rodzaju wykonywanej pracy,
 • posługiwać się optycznymi i elektronicznymi instrumentami, aparaturą pomiarową oraz sprzętem geodezyjnym,
 • dobierać instrumenty i metody pomiaru do wymaganej dokładności prac geodezyjnych,
 • projektować i zakładać i szczegółowe i pomiarowe osnowy geodezyjne,
 • wykonywać pomiary sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno – wysokościowe,
 • sporządzać opracowania geodezyjne i kartograficzne z wykorzystaniem określonych technik komputerowych,
 • przetwarzać dane pomiarowe na dane numeryczne lub graficzne;
 • sporządzać mapy sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych oraz danych pozyskanych innymi metodami,
 • opracowywać geodezyjnie plany realizacyjne obiektów budowlanych,
 • prowadzić geodezyjną obsługę budowy obiektów budowlanych oraz kontrolować ich przestrzenne usytuowanie,
 • dokonywać pomiarów przemieszczeń i odkształceń budynków oraz budowli,
 • inwentaryzować stan zagospodarowania terenu,
 • pozyskiwać i opracowywać dane do prowadzenia i aktualizacji katastru nieruchomości,
 • analizować źródłową dokumentację geodezyjną i prawną oraz wykonywać czynności techniczno-prawne związane z rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości,
 • wytyczać i inwentaryzować sieci uzbrojenia terenu oraz obsługiwać kataster obiektów uzbrojenia terenu,
 • obsługiwać systemy geoinformacyjne,
 • prowadzić obsługę administracyjną ludności w zakresie geodezji, kartografii, i gospodarki nieruchomościami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie w wymaganiami ergonomii,
 • stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.


Cel kształcenia
  Celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest przygotowanie absolwenta do:
 • przeprowadzania prac związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i sporządzania na ich podstawie map i podkładów geodezyjnych, map ewidencyjnych i topograficznych,
 • sporządzania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej potrzebnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i ustalenia ich wartości,
 • udziału w realizacji budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności prowadzenia i obsługi montażu budowli,
 • dokonywania pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli,
 • sporządzania końcowej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych obiektów.
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta może być zatrudniony w:
 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • urzędach administracji publicznej.

Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą.
Kwalifikacje - Technik geodeta

Kwalifikacja BD.31 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów


1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • posługuje się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną;
 • dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;
 • przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej;
 • ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów geodezyjnych;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • oblicza i wyrównuje współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych.


2. Opracowywanie map i profili terenu.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się podziałką transwersalną i przyrządami kreślarskimi;
 • oblicza i wyrównuje współrzędne geodezyjne punktów pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej na podstawie danych pomiarowych;
 • oblicza współrzędne geodezyjne pomierzonych punktów szczegółów terenowych na podstawie danych pomiarowych;
 • wykonuje obliczenia, korzystając z oprogramowania geodezyjnego;
 • opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe w systemie analogowym i cyfrowym;
 • opracowuje i aktualizuje mapę zasadniczą i mapy pochodne w systemie analogowym oraz cyfrowym;
 • korzysta z istniejących map oraz innych opracowań kartograficznych;
 • posługuje się oprogramowaniem kartograficznym;
 • obsługuje urządzenia peryferyjne;
 • sporządza profile terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;
 • kompletuje dokumentację geodezyjną;
 • ocenia dokładność wykonanych prac obliczeniowych i graficznych;
 • prowadzi i aktualizuje dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


3. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;
 • opracowuje geodezyjnie projekty realizacyjne obiektów budowlanych i technicznych;
 • oblicza współrzędne geodezyjne punktów obiektów projektowanych;
 • sporządza geodezyjną dokumentację realizacyjną.


4. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uczeń/Kursant:
 • projektuje i utrwala lokalizację punktów geodezyjnej osnowy realizacyjnej;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów osnowy realizacyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;
 • wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych;
 • prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji inwestycji;
 • wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • sporządza dokumentację wykonanych prac;
 • ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.


5. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.

Uczeń/Kursant:
 • lokalizuje położenie punktów kontrolowanych;
 • ustala położenie punktów odniesienia w celu wykonania pomiarów kontrolnych;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych;
 • oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
 • opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;
 • sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych.Kwalifikacja BD.32 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

1. Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;
 • korzysta z danych katastru nieruchomości;
 • sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;
 • korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości;
 • aktualizuje dane katastru nieruchomości;
 • ocenia dokładność wykonania map katastru nieruchomości.


2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.

Uczeń/Kursant:
 • odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;
 • wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych oraz rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości;
 • sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych;
 • kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia, podziału, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości.
Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.31 - semestr VI
 • Kwalifikacja BD.32 - semestr VII

Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Geografia - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
-
Przedmioty zawodowe teoretyczne
20. Geodezja ogólna
4
6
-
-
10
21. Geodezja inżynieryjna
-
3
4
-
7
22. Kataster i gospopdarka nieruchomościami
-
-
2
3
5
23. Działalność gospodarcza w geodezji
-
-
0,5
0,5
1
Przedmioty zawodowe praktyczne
24. Terenowe ćwiczenia geodezyjne
4
4
4
-
12
25. Prace obliczeniowe i kartograficzne
-
3
3
-
6
26. Geomatyka
-
2
2
1
5
27. Rysunek geodezyjny
1
-
-
1
-
Przedmioty zawodowe teoretyczne
28. Dokumentacja katastralna
-
-
0,5
0,5
1
29. Język angielski zawodowy
-
-
1
-
1
30. Prawo w geodezji
-
1
-
-
1
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
35. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
36. Religia
2
2
2
2
8
Technik logistyk

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • określać zadania logistyczne;
 • stosować zasady logistyki w gospodarce;
 • planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego;
 • posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego, z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt;
 • planować i organizować prace magazynu;
 • planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów;
 • planować i zarządzać wykorzystaniem zapasów magazynowych;
 • organizować załadunek i wyładunek towarów;
 • obsługiwać regały magazynowe wysokiego składowania;
 • dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego;
 • dobierać opakowania i przygotowywać towar do dystrybucji;
 • obliczać koszty usług logistycznych;
 • stosować systemy identyfikacji towarów oraz systemy ich oznaczania;
 • ewidencjonować stan techniczno – eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych;
 • obsługiwać systemy reagowania dyspozycyjnego dotyczce obiektów i urządzeń infrastruktury miejskiej;
 • analizować koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich;
 • monitorować funkcjonalność eksploatacyjną oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w zakresie infrastruktury miejskiej;
 • organizować i realizować usługi recyklingowe;
 • organizować przewozy osób w komunikacji publicznej;
 • opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej;
 • opisywać zasady eksploatacji środków transportu;
 • analizować zmienność popytu i cykl życia produktu;
 • zarządzać łańcuchem dostaw towarów;
 • organizować transport zgodnie z zasadami przepływu materiałów;
 • wyznaczać zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa;
 • określać termin i wielkość zamówienia;
 • kontrolować przebieg ładunku;
 • stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych;
 • kalkulować ceny na usługi logistyczne;
 • wyodrębniać i monitorować koszty logistyki;
 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • stosować metody i narzędzia statystyczne przy sporządzaniu analiz procesów logistycznych;
 • prowadzić analizy porównawcze wyników realizacji procesów logistycznych;
 • posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów ochrony środowiska i ergonomii;
 • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczce praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja AU.22 - semestr IV
 • Kwalifikacja AU.32 - semestr VII


Kwalifikacje absolwenta

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania procesu logistycznego;
 • sporządzania dokumentów logistycznych;
 • ustalania należności za usługi logistyczne;
 • przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych;
 • zawierania umów sprzedaży usług logistycznych;
 • prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;
 • organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji;
 • przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób;
 • rozpatrywania reklamacji zgodnie z procedurami;
 • zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw;
 • wyznaczania poziomu zapasu zabezpieczającego proces produkcji i sprzedaży;
 • obliczania kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych;
 • obliczania kosztów magazynowania towarów;
 • klasyfikowania zapasów;
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw;
 • dokonywania wymiany dokumentów drogą elektroniczną i udostępnianie informacji w sieci teletransmisji danych;
 • znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej;
 • organizowania i realizowania łańcucha dostaw w logistyce;
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych;
 • gospodarowania opakowaniami;
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce;
 • organizowania recyklingu odpadów;
 • prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Absolwent może podejmować pracę na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
 • specjalisty ds. planowania zakupów;
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego;
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami;
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.
Kwalifikacje - Technik logistyk
Kwalifikacja AU.22 - Obsługa magazynów

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

Uczeń/Kursant:
 • dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego;
 • dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego;
 • dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji;
 • dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji;
 • organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania;
 • nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji;
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.


2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

Uczeń/Kursant:
 • dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta;
 • przestrzega zasad zarządzania zapasami;
 • dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
 • dobiera parametry przechowywania materiałów;
 • optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
 • organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;
 • dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;
 • stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów;
 • nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
 • ustala ceny usług magazynowych;
 • sporządza dokumentację magazynową.


3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

Uczeń/Kursant:
 • planuje etapy dystrybucji;
 • dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu;
 • wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
 • organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji;
 • stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
 • stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
 • analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych;
 • nadzoruje proces dystrybucji produktów;
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym;
 • ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji.Kwalifikacja AU.32 - Organizacja transportu

1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego;
 • dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;
 • sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;
 • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
 • stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu;
 • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych;
 • ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
 • sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku obcym;
 • ustala cenę usługi transportowej.


2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
 • określa zadania transportowe;
 • dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym;
 • dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych;
 • ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
 • sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
 • ustala ceny użytkowania środków technicznych.


3. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych;
 • organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych;
 • organizuje pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki;
 • przetwarza pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej;
 • przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej;
 • sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym.


4. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

Uczeń/Kursant:
 • organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;
 • rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego;
 • oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów;
 • przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych;
 • przestrzega zasad gospodarowania odpadami;
 • ocenia efektywność wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej;
 • prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.


Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Geografia - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Logistyka zaopatrzenia i produkcji
-
4
-
-
4
21. Planowanie produkcji i dystrybucji
-
3
-
-
3
Przedmioty zawodowe teoretyczne
22. Logistyka w procesach produkcji
2
-
-
-
2
23. Zapasy i magazynowanie
2
1
-
-
3
24. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
3
-
-
-
3
25. Dystrybucja
1
1
-
-
2
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
26. Usługi transportowo-spedycyjne
-
4
5
-
9
Przedmioty zawodowe teoretyczne
27. Procesy transportowe w logistyce
-
2
1
-
3
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
28. Obsługa jednostek zewnętrznych
-
-
4
1
5
29. Planowanie przepływów zasobów i informacji
-
-
3
1
4
Przedmioty zawodowe teoretyczne
30. Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
-
-
1
1,5
2,5
31. Język angielski zawodowy
1
4
3
1,5
9,5
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
32. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
33. Religia
2
2
2
2
8
Technik renowacji elementów architektury

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Charakteryzować ogólnie typowe cechy stylowe w odniesieniu do architektury, budownictwa, detalu architektonicznego i rzeźby.
 • Rozróżniać podstawowe cechy stylowe rozumieć stratygrafię nawarstwień w murowanych budowlach historycznych.
 • Określać stopień zniszczenia ustrojów budowlanych i detali architektonicznych.
 • Klasyfikować podstawowe rodzaje uszkodzeń na podstawie typowych objawów zniszczeń.
 • Wykonywać czynności zawodowe zgodnie z treścią ustawy o ochronie dóbr kultury i zabytkach.
 • Organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy dla robót renowacyjnych, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ustawy o ochronie dóbr kultury i zabytkach.
 • Rozróżniać, dobierać i wartościować materiały budowlane (podstawowe i pomocnicze) niezbędne do wykonania zadania zawodowego.
 • Posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym, których obsługa nie wymaga specjalnych, dodatkowych uprawnień.
 • Sporządzać zapotrzebowania i rozliczenia materiałowo sprzętowe dotyczące stanowiska pracy.
 • Czytać budowlaną dokumentację w zakresie projektów: technicznych, techniczno-roboczych i konserwatorskich.
 • Sporządzać szkice i proste rysunki robocze dla potrzeb zadania zawodowego oraz rysunki z natury.
 • Korzystać z norm, instrukcji, wytycznych konserwatorskich, poradników oraz literatury fachowej.
 • Wykonywać samodzielnie roboty renowacyjne zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zaleceniami konserwatorskimi w zakresie renowacji strukturalnej i epidermicznej.
 • Wykonywać kopie detali, elementów i ustrojów budowlanych według historycznych tradycyjnych technologii.
 • Wykonywać pod nadzorem konserwatora zabytków wszelkie prace renowacyjne i zabezpieczające związane z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi.
 • Oceniać technologicznć poprawność wykonywanych robót.
 • Zabezpieczać obiekty budowlane znajdujące się w stadium awarii technicznej.
 • Wykonywać przedmiary, pomiary inwentaryzacyjne i obmiary robót dla potrzeb rozliczeń materiałowych, nakładów robocizny i pracy sprzętu dla stanowiska pracy.
 • Korzystać z urządzeń, wyposażenia i zaplecza techniczno - socjalnego placu budowy.
 • Komunikować się z kierownikiem budowy i nadzorem konserwatorskim w kwestiach prowadzonych prac, uczestniczyć w pracy zespołowej itd.
 • Wykorzystywać znajomość procesów rządzących gospodarką rynkową w zakresie przydatnym przy poszukiwaniu i wyborze miejsca pracy.
 • Określać zagrożenia i ustalić miejsca wykonania zabezpieczeń.
 • Wykonywać zabezpieczenia oryginalnych fragmentów dekoracji i historycznego wyposażenia przed przystąpieniem do prac renowacyjnych.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.26 - semestr VI
 • Kwalifikacja BD.27 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik renowacji elementów architektury
Kwalifikacja BD.26 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

1. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowania sztukatorskich elementów architektury na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje rysunki odręczne, prace graficzne i wizualizacje komputerowe sztukatorskich elementów architektury;
 • projektuje i wykonuje szablony sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje modele sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje formy i odlewy sztukatorskie;
 • wykonuje kopie sztukatorskich elementów architektury;
 • przygotowuje podłoża do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 • dokonuje montażu sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje polichromie i patyny;
 • dokonuje renowacji polichromii i patyn;
 • wykonuje impregnację sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje oczyszczanie sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje łączenia sztukatorskich elementów architektury;
 • uzupełnia ubytki sztukatorskich elementów architektury.


2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowanych kamieniarskich elementów architektury i rzeźb na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje szablony kamieniarskich elementów architektury, rzeźb, ornamentów i znaków graficznych;
 • wykonuje przekuwanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dobiera rodzaje kotew, haków i trzpieni do łączenia i osadzania kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dokonuje montażu kamieniarskich elementów architektonicznych i rzeźb;
 • wykonuje spoinowanie zamontowanych kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje ornamenty i znaki graficzne na kamieniarskich elementach architektury i na rzeźbach;
 • wykonuje zdobienia kamieniarskich elementów architektury z zastosowaniem technik malarskich i pozłotniczych;
 • wykonuje oczyszczanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • przygotowuje podłoża pod uzupełnienia ubytków kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dobiera technologię montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje szablony fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje fleki i brakujące fragmenty kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dokonuje montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje łączenia fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje uzupełnienia ubytków w kamieniarskich elementach architektury i w rzeźbach;
 • wykonuje renowację ornamentów i znaków graficznych;
 • wykonuje impregnację kamieniarskich elementów architektury i rzeźb.Kwalifikacja BD.27 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

1. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje rodzaje tynków;
 • ocenia stan zachowania tynków na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię renowacji tynków;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji tynków;
 • określa stopień zanieczyszczeń tynków;
 • wykonuje oczyszczanie tynków;
 • dobiera i przygotowuje podłoża pod tynki;
 • wykonuje uzupełnienia ubytków tynku;
 • wykonuje tynki;
 • dokonuje impregnacji tynków.


2. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje rodzaje powłok malarskich;
 • dobiera technologię renowacji powłok malarskich;
 • dobiera rodzaje farb i materiałów pomocniczych do renowacji powłok malarskich;
 • ocenia stan zachowania powłok malarskich na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji powłok malarskich;
 • określa stopień zanieczyszczeń powłok malarskich;
 • wykonuje oczyszczanie powierzchni powłok malarskich;
 • przygotowuje podłoża do renowacji powłok malarskich;
 • przygotowuje farby i materiały pomocnicze do wykonania renowacji powłok malarskich;
 • wykonuje renowację i impregnację powłok malarskich.


3. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowania murów nieotynkowanych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię renowacji murów nieotynkowanych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania prac renowatorskich;
 • określa stopień zanieczyszczeń murów nieotynkowanych;
 • oczyszcza powierzchnię murów nieotynkowanych;
 • dobiera sposób wiązania cegieł i kamieni;
 • wykonuje renowację muru nieotynkowanego;
 • wykonuje wzmocnienia muru nieotynkowanego;
 • uzupełnia ubytki murów nieotynkowanych;
 • wykonuje spoinowanie i impregnację murów nieotynkowanych.


4. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowania okładzin ceramicznych i kamiennych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • określa stopień zanieczyszczeń okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • wykonuje oczyszczanie okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • przygotowuje podłoże do renowacji i montażu okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • dokonuje renowacji i montażu okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • uzupełnia ubytki okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • wykonuje spoinowanie i impregnację okładzin ceramicznych i kamiennych.


Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Historia sztuki
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
0,5
1,5
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
1
3
4
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Pracownia renowacji detali architektonicznych
-
7
-
-
7
21. Pracownia dokumentacji technicznej
3
3
-
-
6
Przedmioty zawodowe teoretyczne
22. Budownictwo ogólne
4
4
-
-
8
23. Dokumentacja techniczna
2
4
-
-
6
24. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
-
1
1
25. Język angielski zawodowy
-
-
-
1,5
1,5
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
26. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
-
0,5
4
1,5
6
27. Pracownia renowacji elementów architektury
-
-
9
-
9
Przedmioty zawodowe teoretyczne
28. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
-
-
3,5
2
5,5
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
29. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
30. Religia
2
2
2
2
8
Technik rolnik

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • określać przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne warunki produkcji rolniczej,
 • określać wpływ czynników środowiska, zabiegów agro i zootechnicznych na wzrost i rozwój roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich,
 • dobierać i wykonywać zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne oraz nawozić rośliny uprawne,
 • projektować i stosować zmianowanie roślin,
 • określać wymagania zoohigieniczne dla pomieszczeń inwentarskich,
 • ustalać zapotrzebowanie pokarmowe oraz układać dawki pokarmowe dla poszczególnych grup zwierząt,
 • charakteryzować grupy roślin i zwierząt gospodarskich oraz określać ich znaczenie gospodarcze,
 • projektować i organizować produkcję roślinną i zwierzęcą,
 • organizować i stosować ekologiczne metody produkcji rolniczej,
 • użytkować i zagospodarować użytki zielone,
 • przestrzegać norm jakościowych i standardów produkcji rolniczej oraz zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzić uproszczoną rachunkowość,
 • zarządzać przedsiębiorstwem rolniczym,
 • oceniać jakość wykonywanych prac.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.03 - semestr VI
 • Kwalifikacja RL.16 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik rolnik
Kwalifikacja RL.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej

1. Prowadzenie produkcji roślinnej

Uczeń/Kursant:
 • określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
 • dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 • dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
 • wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
 • planuje nawożenie organiczne i mineralne;
 • ocenia jakość materiału siewnego;
 • przygotowuje materiał siewny do siewu;
 • planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
 • wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
 • rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
 • dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
 • prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
 • stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
 • przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
 • przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
 • prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.


2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

Uczeń/Kursant:
 • określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
 • określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
 • przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
 • analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;
 • wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
 • wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
 • określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
 • prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
 • przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;
 • stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;
 • przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;
 • przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
 • prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.


3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych;
 • obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 • obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;
 • obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;
 • dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
 • przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;
 • przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin;
 • wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.Kwalifikacja RL.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. Organizowanie produkcji roślinnej

Uczeń/Kursant:
 • przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody,
 • posługuje się przyrządami meteorologicznymi;
 • wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę;
 • planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb;
 • projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;
 • planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;
 • dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych;
 • dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych;
 • prowadzi plantacje nasienne;
 • organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności;
 • planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej;
 • nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności;
 • korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.


2. Organizowanie produkcji zwierzęcej

Uczeń/Kursant:
 • określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich;
 • określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich;
 • analizuje uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich;
 • dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;
 • organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich;
 • określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich;
 • ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;
 • analizuje wpływ racjonalnego żywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierząt gospodarskich;
 • planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;
 • organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;
 • organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności;
 • prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;
 • określa wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne;
 • organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego;
 • nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;
 • korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.
Nagłówek panelu
Zawartość panelu

Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Biologia - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Organizacja produkcji rolniczej w praktyce
-
3
3
2
8
21. -
-
-
-
-
-
Przedmioty zawodowe teoretyczne
22. Działalność gospodarcza w rolnictwie
-
2
3
1
6
23. Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie
1
-
-
-
1
24. Technika w rolnictwie
1
2
1
-
4
25. Przepisy ruchudrogowego kategorii T
-
1
-
-
1
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
26. Prowadzenie produkcji rolniczej
5
7
5
-
17
27. Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym
-
20 godz./ucznia
-
-
20 godz./ucznia
28. Eksploatacja agregatów maszynowych
-
8 godz./ucznia
-
-
8 godz./ucznia
Przedmioty zawodowe teoretyczne
29. Język niemiecki zawodowy
-
-
1
1
2
30. Planowanie i organizacja produkcji rolniczej
-
-
1
1
2
31. Produkcja roślinna
1
2
2
-
5
32. Produkcja zwierzęca
1
2
1
-
4
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
32. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
33. Religia
2
2
2
2
8
Technik pożarnictwa

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżniać pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • planować działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
 • stosować zasady normalizacji;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • planować działania i zarządzać czasem;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • stosować techniki radzenia sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • negocjować warunki porozumień;
 • być komunikatywnym;
 • stosować metody i techniki rozwiązywania problemów;
 • współpracować w zespole.
 • planować i organizować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 • dobierać osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 • kierować wykonaniem przydzielonych zadań;
 • monitorować i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
 • wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 • stosować metody motywacji do pracy;
 • komunikować się ze współpracownikami.
 • postępować zgodnie z wymaganiami określonym i w regulaminach służbowych oraz zasadami etyki zawodowej;
 • wykonywać komendy i postępuje zgodnie z regulaminem musztry i ceremoniałem pożarniczym;
 • opisywać zadania i organizację ochrony przeciwpożarowej i administracji publicznej;
 • rozpoznawać sytuacje stresogenne i wyjaśnia ich wpływ na funkcjonowanie jednostki i zbiorowości;
 • stosować techniki radzenia sobie ze stresem;
 • budować pozytywne relacje w grupie;
 • udzielać wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym pomocy;
 • uczestniczyć w zespołowych grach sportowych;
 • uprawiać lekkoatletykę, atletykę terenową i pływanie;
 • brać udział w zawodach sportowo-pożarniczych;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 • planować i organizować przebieg służby zgodnie z regulaminami;
 • utrzymywać dyscyplinę służbową u podwładnych oraz podczas dowodzenia w pododdziałach;
 • prowadzić dokumentację związaną z przebiegiem służby;
 • organizować prace biurowe zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa;
 • opracowywać plany doskonalenia zawodowego;
 • prowadzić doskonalenie zawodowe;
 • organizować i prowadzi zajęcia doskonalące sprawność fizyczną;
 • organizować i jest sędzią na zawodach sportowo-pożarniczych;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja MS.20 - semestr II
 • Kwalifikacja MS.21 - semestr IV
Kwalifikacje - Technik pożarnictwa
Kwalifikacja MS.20 - Wykonywanie działań ratowniczych

1. Obsługa sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
 • przygotowuje sprzęt ratowniczo-gaśniczy do działań ratowniczych;
 • użytkuje sprzęt ochrony dróg oddechowych;
 • obsługuje sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
 • rozróżnia środki gaśnicze;
 • rozróżnia pojazdy ratowniczo-gaśnicze;
 • obsługuje układy wodno-pianowe i urządzenia specjalne;
 • rozróżnia stanowiska wodne i gaśnicze;
 • buduje stanowiska wodne i gaśnicze;
 • sprawia linie wężowe w różnych warunkach;
 • rozróżnia systemy łączności.


2. Wykonywanie czynności ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń

Uczeń/Kursant:
 • wyjaśnia procesy spalania substancji;
 • rozróżnia rodzaje i fazy pożarów;
 • identyfikuje zjawiska występujące podczas pożarów;
 • rozpoznaje zagrożenia pożarowe, wybuchowe i toksyczne;
 • posługuje się pojęciami z zakresu taktyki gaśniczej i ratowniczej;
 • prowadzi korespondencję radiową oraz komunikuje się za pomocą znaków;
 • kieruje ruchem drogowym w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • podaje prądy gaśnicze w natarciu i obronie;
 • rozróżnia rodzaje pododdziałów;
 • rozróżnia zasady działania specjalistycznych grup ratowniczych;
 • prowadzi ewakuację ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia;
 • wykonuje czynności ratownicze podczas gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń miejscowych;
 • charakteryzuje organizację ratownictwa medycznego;
 • ocenia stan poszkodowanego;
 • prowadzi segregację wstępną poszkodowanych;
 • udziela kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z procedurami;
 • posługuje się sprzętem ratownictwa medycznego.Kwalifikacja MS.21 - Zarządzanie działaniami ratowniczymi

1. Identyfikowanie zagrożeń

Uczeń/Kursant:
 • klasyfikuje i charakteryzuje materiały budowlane;
 • analizuje wpływ warunków pożarowych na materiały budowlane;
 • rozróżnia konstrukcje budowlane i ich podstawowe elementy;
 • rozróżnia instalacje użytkowe w obiektach budowlanych oraz zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe;
 • korzysta z dokumentacji budowlanej;
 • szacuje odporność ogniową elementów konstrukcyjnych;
 • określa wpływ różnych czynników na rozprzestrzenianie się pożaru w obiektach budowlanych;
 • rozróżnia kategorie zagrożenia ludzi;
 • wyznacza gęstość obciążenia ogniowego;
 • ustala klasę odporności pożarowej budynku;
 • określa wymagania ewakuacyjne w obiektach budowlanych;
 • ocenia stan przygotowania obiektu budowlanego do działań ratowniczo-gaśniczych;
 • rozróżnia rodzaje wentylacji pożarowej;
 • przestrzega zasad doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • określa warunki równowagi układu sił zbieżnych i dowolnego płaskiego układu sił;
 • wskazuje przekroje niebezpieczne konstrukcji;
 • rozróżnia i wyznacza strefy zagrożone wybuchem;
 • rozróżnia rodzaje prac niebezpiecznych pożarowo i określa ogólne wskazania prewencyjne;
 • rozróżnia zagrożenia w procesie produkcji, magazynowania i transportu oraz przedstawia metody ich ograniczania;
 • przestrzega zasad profilaktyki pożarowej na stacjach paliw i w bazach paliw;
 • rozróżnia zagrożenia pożarowe i wybuchowe występujące na terenie bazy paliw;
 • rozróżnia zagrożenia pożarowe urządzeń elektrycznych i stosuje metody ich ograniczania;
 • identyfikuje zagrożenia pożarowe w lasach;
 • dobiera metody zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych;
 • rozróżnia i stosuje urządzenia instalacji przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;
 • wykorzystuje sprzęt pożarniczy podczas podawania wody i innych środków gaśniczych zgodnie z prawami i zasadami hydrostatyki i hydrodynamiki ogólnej;
 • rozróżnia systemy sygnalizacji pożarowej;
 • wykorzystuje urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej podczas pożaru;
 • rozróżnia stałe urządzenia gaśnicze;
 • rozpoznaje przyczyny zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia i środowiska.


2. Kierowanie działaniami ratowniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń

Uczeń/Kursant:
 • przewiduje zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;
 • ocenia stopień zagrożenia w miejscu zdarzenia;
 • wykonuje pomiary parametrów cieczy, gazów i ciał stałych oraz interpretuje ich wyniki;
 • analizuje stan zagrożenia w obszarze chronionym;
 • rozróżnia działania ratowniczo-gaśnicze zastępu, sekcji, plutonu;
 • określa możliwości taktyczne pododdziałów;
 • charakteryzuje zasady organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 • przeprowadza inspekcje gotowości bojowej jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 • rozróżnia typy kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi;
 • charakteryzuje uprawnienia kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą;
 • kieruje akcją ratowniczo-gaśniczą na poziomie interwencyjnym;
 • dobiera siły i środki niezbędne do likwidacji zagrożenia;
 • dobiera taktykę ratowniczą i sprzęt do rodzaju zagrożenia;
 • kieruje ewakuacją ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia;
 • podejmuje decyzje podczas akcji ratowniczo-gaśniczej;
 • korzysta ze specjalistycznych programów wspomagających działania ratowniczo-gaśnicze;
 • korzysta z planów ratowniczych podczas działań ratowniczych;
 • organizuje i utrzymuje łączność na miejscu działań ratowniczych;
 • współpracuje z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi podczas działań ratowniczo-gaśniczych;
 • współpracuje ze środkami masowego przekazu;
 • sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych;
 • analizuje przebieg działań ratowniczych;
 • rozróżnia części maszyn i urządzeń stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, służących do prowadzenia akcji ratowniczych;
 • charakteryzuje wymagania techniczne sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
 • określa możliwości taktyczno-techniczne sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
 • dobiera rodzaj sprzętu do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych;
 • wykonuje dozwolone czynności codziennej obsługi sprzętu ratowniczego;
 • monitoruje czynności związane obsługą techniczną sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
 • organizuje przegląd jednostek sprzętowych;
 • kieruje eksploatacją sprzętu transportowego;
 • przyjmuje zgłoszenie telefoniczne w języku obcym;
 • komunikuje się w języku obcym z poszkodowanymi i z ratownikami.


Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Razem
Przedmioty zawodowe praktyczne
1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych
7
5
6
5
11,5
2. Taktyka zwalczania pożarów
4
4
3
2
6,5
3. Taktyka działań ratowniczych
4
4
3
3
7
4. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
6
Przedmioty zawodowe teoretyczne
1. Podstawy działalności gospodarczej w ochronie przeciwpożarowej
-
-
-
1
0,5
2. Język obcy w ochronie przeciwpożarowej
-
-
2
2
2
3. Służba w Państwowej Straży Pożarnej
5
3
4
3
7,5
4. Fizykochemia spalania i środki gaśnicze
3
3
-
-
3
5. Bezpieczeństwo pożarowe budynków
-
2
5
6
6,5
6. Profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej
-
1
2
3
3
7. Ratownictwo medyczne
2
3
-
-
2,5
Razem
28
28
28
28
56
Technik weterynarii

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • prowadzić chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywać zabiegi inseminacyjne wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocnicze w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami).


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.10 - semestr VI
 • Kwalifikacja RL.11 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik weterynarii

Kwalifikacja RL.10 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

1. Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • rozpoznaje budowę układów w organizmach poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • określa położenie narządów w organizmie zwierzęcym;
 • porównuje budowę układów i narządów zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • ocenia pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • identyfikuje zachowanie zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • rozpoznaje pasze stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących i ocenia ich jakość;
 • określa wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych;
 • produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania;
 • przestrzega zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • układa dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • sporządza planowany i sprawozdawczy obrót zwierząt gospodarskich;
 • sporządza preliminarz i bilans pasz;
 • prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • planuje i prowadzi rozród zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • prowadzi produkcję zwierzęcą z zastosowaniem metod ekologicznych;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • ocenia dobrostan zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego;
 • określa wpływ chowu zwierząt na środowisko naturalne;
 • przygotowuje do sprzedaży zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące oraz prowadzi ich sprzedaż bezpośrednią;
 • udziela zwierzętom pomocy przedlekarskiej.


2. Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się terminologią z zakresu andrologii, ginekologii i położnictwa zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • prowadzi dokumentację hodowlaną i inseminacyjną zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • dobiera zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań;
 • przestrzega zasad inseminacji zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • przygotowuje zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych;
 • dobiera sprzęt i wykonuje zabiegi unasienniania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • przestrzega zasad i metody pracy hodowlanej;
 • przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących i wykorzystania go;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących.Kwalifikacja RL.11 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • dobiera narzędzia do poskramiania zwierząt;
 • przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;
 • określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt;
 • rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną;
 • dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt;
 • wykonuje badania fizykalne zwierząt;
 • analizuje wyniki badań fizykalnych zwierząt;
 • wykonuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej;
 • wykonuje czynności związane z pobieraniem materiału do badań laboratoryjnych;
 • dobiera metody utrwalania i przechowywania prób do badań laboratoryjnych;
 • stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych;
 • wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych;
 • posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.


2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia;
 • rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt;
 • określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt;
 • określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych;
 • wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom;
 • rozpoznaje objawy chorób zwierząt;
 • rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia;
 • poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych;
 • rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom;
 • podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii;
 • dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;
 • dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
 • sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
 • dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt;
 • dobiera i wykonuje zabiegi rehabilitacyjne u zwierząt.


3. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan utrzymania zwierzęcia;
 • określa potrzebę wykonania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • dobiera metody poskramiania i przygotowywania zwierząt do zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych;
 • przygotowuje zwierzęta do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych;
 • dobiera metody i techniki pielęgnacji w zależności od gatunku zwierzęcia i jego stanu;
 • dobiera materiały oraz sprzęt do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt.


4. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego, dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego dotyczącego bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.


5. Wykonywanie czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa oraz instrukcje dotyczące wykonywania czynności podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa;
 • kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju;
 • wykonuje czynności pomocnicze dotyczące weterynaryjnego badania przedubojowego zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze dotyczące weterynaryjnego badania poubojowego mięsa;
 • przestrzega zasad kategoryzacji i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
 • przestrzega procedur postępowania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób zwierząt;
 • wykonuje zabiegi sanitarne.iv class="col-md-12">
Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Biologia - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
-
Przedmioty zawodowe teoretyczne
20. Anatomia i fizjologia zwierząt
3
-
-
-
3
21. Diagnostyka weterynaryjna
-
2
1
-
3
21. Choroby i pielęgnacja zwierzat
-
2
3,5
-
5,5
Przedmioty zawodowe praktyczne
22. Analityka weterynaryjna
-
-
3,5
-
3,5
23. Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
2
-
-
-
2
24. Zabiegi weterynaryjne
-
5,5
6
-
11,5
25. Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym
-
20 godz./ucznia
-
-
20 godz./ucznia
-
Przedmioty zawodowe praktyczne
26. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
2
1,5
-
-
3,5
27. Usługi inseminacyjne
-
1,5
-
-
3,5
28. Kontrola i nadzór weterynaryjny
-
-
1,5
1
2,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
29. Język angielski zawodowy
-
-
0,5
0,5
1
30. Przepisy ruchu drogowego kategorii T
-
1
-
-
1
31. Działalność gospodarcza w weterynarii
-
2
-
-
2
32. Chów i hodowla zwierzat
2
2
-
-
2
33. Higiena zwierzat rzeźnych i mięsa
-
-
0,5
1,5
2
34. Rozród i inseminacja zwierząt
-
1,5
-
-
1,5
35. Administracja weterynaryjna
-
-
0,5
2
2,5
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
32. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
33. Religia
2
2
2
2
8